Löydä itsesi

TOIMINNAN AJATUS

Erakkorannassa toiminnan ajatuksena on luonnon ja maaseutuympäristön, kuten kasvien, eläinten, yhteisöllisyyden ja hiljaisuuden, hyödyntämistä hyvinvoinnin lähteenä. 

Ihminen on osa luontoa ja ympäristöä.

Vertaistuki ja ekoterapia apunasi esimerkiksi seuraavissa ongelmissa:
* alkoholi-, lääke- ja päihderiippuvuudet
* erilaiset addiktiot
* ihmis-, parisuhde- ja perheongelmat
* työpaikkakiusaaminen, henkinen väkivalta
* taloushuolet
* painonhallintaan liittyvät ongelmat
* hetkellinen voimattomuus, alavireisyys, yleinen arjesta selviäminen ja jaksaminen...


TÄRKEÄÄ

Erakkoranta ei ole hoitolaitos, eikä täällä myöskään ole päihde- tai mielenterveysalojen koulutettua henkilökuntaa. Täällä jaetaan ainoastaan kokemuksia, autamme toinen toisiamme, niin kuunnellen kuin kertoen. Luonto apunamme.

TÄNNE VOIT TULLA VAIKKA VAIN MUUTAMAKSI PÄIVÄKSI KERRALLAAN!


Eko- tai luontoterapiasta, mitä termiä sitten halutaankin käyttää, voi olla hyötyä vaikkapa lievästä tai kohtalaisesta masennuksesta kärsiville. Luonnossa liikkuminen, myös käytännön töiden tekeminen siellä kohentavat hyvinvointia ja myös itsetuntoa. Lisäksi sen on havaittu helpottavan stressiä, sillä se auttaa ihmisiä tuntemaan olonsa tyynemmäksi ja rennommaksi. On luonnollista että liikkuminen ei maistu masentuneena tai stressaantuneena, ja jotkut kokevatkin vaikeuksia saada itsensä ylös ja ulos. Mutta ulkoilu, kevyisiin aktiviteetteihin osallistuminen ja raittiin ilman hengittäminen auttavat asteittain rentoutumaan ja rauhoittumaan.

Luonnossa on mahdollista olla vuorovaikutuksessa myös muiden ihmisten kanssa. Masennus ja siihen liittyvät terveysongelmat johtavat usein eristäytymiseen ja yksinäisyyteen, mutta toimiminen vertais- tai muussa ryhmässä, ymmärtäväisten ihmisten kanssa on palkitsevaa ja kohottaa mielialaa. Arjen askareita Erakkorannassa seuraat parhaiten FACEBOOKISSARAINBOW EAGLE - Alkuperäisamerikkalaisten seremoniat


"Kurssi intiaanien seremonioihin liittyvistä asioista, luonnollisesta henkisyydestä, yhteydestä Äiti Maahan ja maailmankaikkeuteen. Pohjois-Amerikan okla-choctaw intiaani, Seitsemännen Tulen Rauhankilven opettaja Rainbow Eagle."